Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Nhà Máy Dệt May 7

IBST Cáp dự ứng lực tự hào là đơn vị tham gia dự án Nhà máy dệt may 7

Trong dự án lần này chúng tôi đóng vai trò quan trọng với nhiệm vụ thi công cáp dự ứng lực

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Dệt May số 7

Nhiệm vụ IBST: Thi công căng cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đang thi công

Biện Pháp Thi công sàn cáp dự ứng lực tại Nhà Máy Dệt May 7

I.Thi công lắp đặt bó cáp.

II.Công tác kéo căng cáp

III.Bơm vữa

IV.Hoàn thiện, bàn giao

Giỏ hàng
Gọi ngay