Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Thi Công Sàn Phẳng I-BOX

IBST Sàn Phẳng I-BOX là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng với các dịch vụ như:

  1. Tư vấn thiết kế kết cấu,
  2. Cung cấp hộp coppha nhựa I-BOX,
  3. Chuyển giao biện pháp thi công sàn phẳng I-BOX.
Giỏ hàng
Gọi ngay