Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Về chúng tôi

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển. Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam – Viện KHCN Xây dựng – Bộ Xây dựng (IBST/S) đã trở thành đơn vị phát triển toàn diện về nghiên cứu khoa học, tham gia các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Xây dựng và triển khai các dịch vụ kỹ thuật, là địa chỉ tin cậy của các chủ đầu tư, nhà thầu.

IBST/S đã chủ động triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, luôn là một trong những lá cờ đầu về đổi mới của Viện KHCN Xây dựng. Tận dụng thế mạnh về chuyên môn, kinh nghiệm, IBST/S đã đẩy mạnh việc triển khai tư vấn xây dựng (thiết kế, tối ưu hóa thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, tư vấn giám sát), thi công – chuyển giao công nghệ cáp dự ứng lực.

Thật vậy, với năng lực của mình, IBST đã hoàn thành xuất sắc nhiều dự án ở hạng mục tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư và thi công cáp dự ứng lực đem lại hiệu quả về mặt kĩ thuật cũng như hiệu quả kinh tế cho các chủ đầu tư.

Với mong muốn nhân rộng giá trị thặng dư mà giải pháp Cáp Dự Ứng Lực mang lại. IBST Cáp Dự Ứng Lực chúng tôi rất mong được hợp tác với các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị kiến trúc để cùng phát triển các dự án thật chất lượng.

Nhà thầu cáp dự ứng lực IBST
Nhà thầu cáp dự ứng lực IBST
Giỏ hàng
Gọi ngay