Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

bê tông ứng lực trước

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại vật liệu trên chính là việc sử dụng vật liệu cường độ cao trong bê tông ứng lực trước với bê tông c...

Xem thêm

Có thể nói ý tưởng về bê tông ứng lực trước (ULT) xuất hiện từ nhiều thế kỳ trước. Khi người ta sử dụng các đai kim loại bó quanh các tha...

Xem thêm

Lịch sử ra đời công nghệ bê tông ứng lực trước Người sáng tạo ra công nghệ bê tông ứng lực trước là ông Eugene Freyssinet, một kỹ sư người...

Xem thêm
Giỏ hàng
Gọi ngay