Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Bình Dương-Trường liên cấp Ngô Thì Nhậm

Công trình: Trường liên cấp Ngô Thì Nhậm

Chủ đầu tư: Trường Ngô Thì Nhậm

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Minh Đức Trung

Nhiệm vụ IBST: Thi công căng cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

IBST thi công căng kéo cáp dự ứng lực tại trường Ngô Thời Nhiệm
IBST thi công căng kéo cáp dự ứng lực tại trường Ngô Thời Nhiệm
IBST thi công căng kéo cáp dự ứng lực - mặt bằng sàn
IBST thi công căng kéo cáp dự ứng lực – mặt bằng sàn

 

 

 

 

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay