Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Đà Lạt Center

IBST Cáp dự ứng lực tự hào là đơn vị tham gia dự án Đà Lạt Center với nhiệm vụ thiết kế kết cấu, cung cấp vật tư cáp dự ứng lực và thi công cáp dự ứng lực

Công trình: Đà Lạt Center

Địa Điểm: Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Len Nguyễn

Nhiệm vụ IBST: Thiết kế, cung cấp và thi công cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

 

 

 

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay