Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

HCM – IBSI Hotel

IBST Cáp dự ứng lực tự hào là đơn vị tham gia dự án IBSI Hotel với nhiệm vụ thi công cáp dự ứng lực

Công trình: IBSI Hotel

Địa điểm: Trường Sơn – Tân Bình -HCM

Chủ đầu tư: Hà Đô Group

Nhà thầu chính: Hà Đô

Nhiệm vụ IBST: Thi công căng cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

 

IBST cáp dự ứng lực
thi công cáp dự ứng lực

 

 

Giỏ hàng
Gọi ngay