Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

HCM-Nhà điều hành sân Golf C.T SPHINX

IBST Cáp dự ứng lực tự hào là đơn vị tham gia dự án nhà điều hành sân Golf với nhiệm vụ cung cấp vật tư và thi công cáp dự ứng lực

Công trình: Nhà điều hành sân Golf

Chủ đầu tư: Công ty GS Củ Chi

Nhiệm vụ IBST: Cung cấp vật tư và thi công cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đang triển khai

Giỏ hàng
Gọi ngay