Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Vietcombank Bình Dương

IBST Cáp dự ứng lực tự hào là đơn vị tham gia dự án Vietcombank Bình Dương với nhiệm vụ cung cấp vật tư và thi công cáp dự ứng lực

Địa điểm: Bình Dương

Chủ đầu tư: Vietcombank

Nhiệm vụ IBST: Cung cấp vật tư và thi công căng cáp dự ứng lực

Tiến độ: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

công trình văn phòng Vietcombank xây dựng bằng giải pháp của IBST cáp dự ứng lực
Vietcombank bình dương ứng dụng giải pháp sàn cáp dự ứng lực của IBST

 

Vietcombank sàn cáp dự ứng lực
Công tác lắp đặt cáp không bám dính cho sàn trệt

 

Giỏ hàng
Gọi ngay