Giải pháp Cáp Dự Ứng Lực chính thức của IBST/S

Công nghệ bê tông dự ứng lực

Lịch sử ra đời công nghệ bê tông ứng lực trước Người sáng tạo ra công nghệ bê tông ứng lực trước là ông Eugene Freyssinet, một kỹ sư người...

Xem thêm

Áp dụng công nghệ mới trong xây dựng giúp tiệt kiệm thời gian, giảm giá thành công trình, tăng độ bền vững cho tòa nhà luôn l...

Xem thêm
Giỏ hàng
Gọi ngay